slide

Produkty - wskazówki co do przerobu

Ważne informacje odnośnie naszych produktów:

  • Kauczuk z zamkniętą komórką jest materiałem, który nie zachowuje długoterminowo pierwotnych wymiarów (dł./szer./gr.) Szczególnie świeżo wyprodukowany materiał, ma generalnie sklonność do pewnego kurczenia się. Jest to dla tego produktu znamienne. Stopień kurczenia się zależny jest od wielu czynników jak gatunek materiału, ciężar właściwy, temperatura otoczenia, struktura powierzchni i warunki magazynowania.
  • Zaznaczone w danych technicznych dane wartości pomiarów odnoszą się do odbioru towaru z magazynu SEDO.
  • Przy póniejszym po odbiorze, przerobie naszych produktów, a w szczególnosci nielaminowanego tkaninami towaru, nie bierzemy odpowiedzialności za przekroczenie tolerancji możliwego stopnia kurczenia się materiału.
  • Wszystkie dane i informacje techniczne dotyczące naszych produktów opierają się o wyniki używania w typowych do przeznaczenia warunkach. Odbiorcy produktu lub informacji o nim, pilnie zaleca się, przeprowadzenie swoich własnych badań, bądź testów lub też konsultacji w celu weryfikacji własnych potrzeb i wymagań dotyczących produktu finalnego.